Submit searchwithin
Current Category: Clamps

分类:

畅销产品 最低价格 最高价 最新产品 命名 A-Z Name Z-A Brand
LTA6880 - 大型集线桁架夹
  • 适合安装在38-51mm直径大小的支架圆管上
  • 最大管道直径:50mm
  • 最大承重: 90.7kgs
  • 单个产品重量: 540克
 
LTA8770 - N/A
LTA8770
N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
 
政策及协议 | 隐私权政策
®2000-2014 TMPPro公司保留所有权利。

Loading, Please Wait...