Submit searchwithin
Current Category: Mounts/Adapters

Brand:

分类:

畅销产品 最低价格 最高价 最新产品 命名 A-Z Name Z-A Brand
UM-01 - u-mount写字板安装系统球接连接器
  • u-mount 系列的平板支撑产品的一部分
  • 钢材球接头,5/8”-27 螺纹
  • 360°旋转与 180°倾斜
  • 磨砂面的球与杯可在任何角度承受最大压力
  • 超大琐钮
  • 镀铬机加工钢材结构
 
CM03 - N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
 
政策及协议  |   隐私权政策
®2000-2014 TMPPro公司保留所有权利。

Loading, Please Wait...